chào tất cả các anh em. tôi đang lập dự án tại Đồng Nai, anh em nào có bảng báo giá vật liệu xây dựng, máy móc thi công mail cho mình, càng nhều càng ít tất cả các loại : huuha447@gmail.com thanks!