Đây là phần mên TOEIC SOLFWARE luyện nghe tiếng anh cực hay mà mình xin được của cô giáo.
Phần mên này luyện kỹ năng nhìn tranh để chọn câu trả lời đúng.
Trong phần thi anh văn có 10 câu loại này đó :
Mở đầu vào :


Sau nghi mình chọn.Sẽ cho mình biết đúng hay sai ngay;
[HIDE]http://www.mediafire.com/?ih5kkgwtkxntw8w[/HIDE]

Chúc các bạn học tốt !