Để đảm bảo tầm nhìn trong đường cong có bán kính nhỏ, ta phải xác định phạm vi phá bỏ theo 2 phương pháp: đồ giải hoặc giải tích.
Vậy bạn nào có thể phân tích cho mình ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của từng cái được không?
Trong đường đô thị thì áp dụng phương pháp nào để phá bỏ là hợp lý?