Mọi người cho mình hỏi cách tính giá trị hoạt tải tương đương với đường ảnh hưởng Vi ( LL) để tính trị số lực cắt theo TTGHCĐ và TTGHSD trong môn kết cấu thép. Cảm ơn nhiều !