Hồ Ngọc Hậu với Nguyễn thế nghĩa nhắn lại số điện thoại để ghi tên vào danh sách để liên hệ gấp