chào cả nhà
ai có file quyển này thì có thể cho e xin được chứ
sách thì đắt quá
thanks mọi người nhiều