Hiện nay hai bên tuyến đường HCM đồng bào thiểu số đốt rừng làm rẫy (đi lại tiện lợi) làm phá hoại thảm thực vật tầng phủ. Theo em nghĩ đó cũng là nguyên nhân gây xói mòn, sạt lỡ mà khi thiết kế đơn vị Khảo sát và TVTK không lường hết được.