Results 1 to 8 of 8

Thread: Hỏi về các hệ số tương ứng của tỉ lệ trong lisp cad

 1. #1
  Sinh viên năm nhất naruto179's Avatar
  Join Date
  27/12/08
  Posts
  31

  Default Hỏi về các hệ số tương ứng của tỉ lệ trong lisp cad

  Có anh em nào biết thì chỉ cho mình biết về các hệ số tương ứng so với các tỉ lệ trong cad với.Không biết vì sao mà lại có các hệ số tỉ lệ này.Các hệ số được lấy hay tính ra bằng cách nào?Anh em nào biết giúp mình nhé.
  Cac he so tuong ung voi ty le
  tl 1/2000) 0.4
  tl 1/1000) 0.1
  tl 1/500) 0.25
  tl 1/250) 0.0625
  tl 1/200) 0.04
  tl 1/100) 0.01
  tl 1/50) 0.0025
  tl 1/25) 0.000625
  tl 1/10) 0.1

  các hệ số này có trong lisp tính diện tích

  (Defun c:a5()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "osnap" "none")
  (initget "Heso Do")
  (command "style" "DT1" "vn-abc.shx" "" "0.8" "15" "" "" "")
  ;;; (ALERT "
  ;;; Cac he so tuong ung voi ty le
  ;;; ((= tl 1/2000) 0.4))
  ;;; ((= tl 1/1000) 0.1))
  ;;; ((= tl 1/500) 0.25))
  ;;; ((= tl 1/250) 0.0625))
  ;;; ((= tl 1/200) 0.04))
  ;;; ((= tl 1/100) 0.01))
  ;;; ((= tl 1/50) 0.0025))
  ;;; ((= tl 1/25) 0.000625))
  ;;; ((= tl 1/10) 0.1))
  ;;; ")

  (setq pt (getpoint "\n He so / <Chon diem>:"))
  (if (= pt "Heso")
  (progn
  (setq am (getreal "\n Cho he so : "))
  (if (and (null am) (/= ac 0))
  (setq am ac)
  )
  (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
  )
  (setq ac am))

  (if (or (= am 0) (null am)) (setq am 1))
  (setq s 0)
  (progn
  ; (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
  (while pt
  (setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
  (command "boundary" pt "")
  (setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
  (if (/= entold entnew)
  (progn
  (setq entnew (entget (entlast)))
  (if (assoc 62 entnew)
  (setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
  (setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
  )


  (entmod entnew)
  (Command "area" "o" (entlast))
  (setq s (+ s (getvar "area")))
  (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
  (entdel (entlast))
  )
  (progn
  (princ "chon diem sai")
  (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
  )
  )
  )
  )

  (command "osnap" "intersection")
  (princ (* s am))
  (princ)
  (command "style" "DT1" "vn-abc.shx" "" "0.85" "15" "" "" "")
  (setq pt1 (getpoint "Chon vi tri ghi dien tich: "))
  (setq dt (* s am ))
  (setq dt (strcat (rtos dt 2 2) " m2"))
  (command "text" pt1 2 0 (strcat "S ®µo ®Ëp cò = " dt))
  )

 2. #2
  Sinh viên năm ba hochoaivandot's Avatar
  Join Date
  30/03/07
  Posts
  114

  Default

  Quote Originally Posted by naruto179 View Post
  Có anh em nào biết thì chỉ cho mình biết về các hệ số tương ứng so với các tỉ lệ trong cad với.Không biết vì sao mà lại có các hệ số tỉ lệ này.Các hệ số được lấy hay tính ra bằng cách nào?Anh em nào biết giúp mình nhé.
  Cac he so tuong ung voi ty le
  tl 1/2000) 0.4
  tl 1/1000) 0.1
  tl 1/500) 0.25
  tl 1/250) 0.0625
  tl 1/200) 0.04
  tl 1/100) 0.01
  tl 1/50) 0.0025
  tl 1/25) 0.000625
  tl 1/10) 0.1
  )
  Kích thước tỷ lệ n thì diện tích tỷ lệ n^2 (n bình phương).
  Ví dụ hình chữ nhật chiều dài a=10, chiều rộng b=5 -->Diện tích a*b=10*5=50
  Với tỷ lệ 1/2, chiều dài là a/2=10/2=5, chiểu rộng b/2=5/2=2.5--->Diện tích a/2*b/2=ab/4=(1/2)^2*ab=12.5 (tức =50/4).

  Bạn xem lại chứ tỷ lệ vẽ 1/10 thì tỷ lệ diện tích là (1/10)^2=1/100=0.01 nhé. Tương ứng các tỷ lệ khác...

  Học hoài vẫn dốt

 3. #3
  Kỹ sư chính limfx's Avatar
  Join Date
  23/08/08
  Tuổi
  34
  Posts
  525

  Default

  Giống như lệnh aa trong cad, hoặc Property trong hatch ứng với tỉ lệ hình vẽ 1/100 : Hình vuông axa =1000x1000 =10^6 thành 10x10 =10^4 thì tỉ lệ diện tích là 10^(-2).

  limfx1010@gmail.com------0905525145--------
  04X3D-CDBKDN-------------TECCO5--------------

 4. #4
  Sinh viên năm nhất naruto179's Avatar
  Join Date
  27/12/08
  Posts
  31

  Default

  Quote Originally Posted by hochoaivandot View Post
  Kích thước tỷ lệ n thì diện tích tỷ lệ n^2 (n bình phương).
  Ví dụ hình chữ nhật chiều dài a=10, chiều rộng b=5 -->Diện tích a*b=10*5=50
  Với tỷ lệ 1/2, chiều dài là a/2=10/2=5, chiểu rộng b/2=5/2=2.5--->Diện tích a/2*b/2=ab/4=(1/2)^2*ab=12.5 (tức =50/4).

  Bạn xem lại chứ tỷ lệ vẽ 1/10 thì tỷ lệ diện tích là (1/10)^2=1/100=0.01 nhé. Tương ứng các tỷ lệ khác...
  Bạn xem giúp mình nhé
  Nếu hệ số tương ứng với tỉ lệ là :
  (1/10)^2=0.01
  (1/25)^2=0.0016
  (1/50)^2=0.0004
  .....
  Khác với các hệ số ở trên.

 5. #5
  Sinh viên năm ba hochoaivandot's Avatar
  Join Date
  30/03/07
  Posts
  114

  Default

  Quote Originally Posted by naruto179 View Post
  Bạn xem giúp mình nhé
  Nếu hệ số tương ứng với tỉ lệ là :
  (1/10)^2=0.01
  (1/25)^2=0.0016
  (1/50)^2=0.0004
  .....
  Khác với các hệ số ở trên.
  Lisp của bạn sai. Hãy check lại đi.
  Mở cad. Vẽ 1 hình vuông kích thước 1. Scale 1/10 lần. Tính diện tích thử là bao nhiêu.
  Tôi chắc chắn sẽ là (1/10)^2=1/100=0.01.
  Bạn hãy xem hình phía dưới.  Bạn muốn học Lisp hả?

  Học hoài vẫn dốt

 6. #6
  Sinh viên năm nhất naruto179's Avatar
  Join Date
  27/12/08
  Posts
  31

  Default

  Quote Originally Posted by hochoaivandot View Post
  Lisp của bạn sai. Hãy check lại đi.
  Mở cad. Vẽ 1 hình vuông kích thước 1. Scale 1/10 lần. Tính diện tích thử là bao nhiêu.
  Tôi chắc chắn sẽ là (1/10)^2=1/100=0.01.
  Bạn hãy xem hình phía dưới.  Bạn muốn học Lisp hả?
  uhm.Mình muốn học nhưng chẳng biết học ở đâu cả?Bạn biết thì chỉ m đi.
  Các hệ số trên kia m cũng đã thử.2 kết quả khác nhau.

 7. #7
  Sinh viên năm ba hochoaivandot's Avatar
  Join Date
  30/03/07
  Posts
  114

  Default

  Quote Originally Posted by naruto179 View Post
  uhm.Mình muốn học nhưng chẳng biết học ở đâu cả?Bạn biết thì chỉ m đi.
  Các hệ số trên kia m cũng đã thử.2 kết quả khác nhau.
  Bạn tải tài liệu này.
  Nhập môn thì xem cái này trước http://d.data1.cadviet.com/Relax_1.zip
  Sau đó thì cái này
  http://cauduongbkdn.com/f@rums/showt...B%8Dc-autolisp
  http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=80

  Nếu bạn muốn học Lisp thì mình có vài lời khuyên:
  - Bạn đã giỏi Acad chưa? Nếu chưa giỏi Cad thì chưa học Lisp được. (trường hợp này đem câu chưa học bò chớ lo học chạy ra để nói là phù hợp 100%)
  - Trước khi học Lisp bạn phải biết dùng Lisp. Express tools cũng là bộ lisp được nhà sản xuất viết ra. Bạn đã sử dụng chưa nhỉ?
  - Bạn là Sinh viên hay đã ra trường. Nếu bạn là sinh viên thì mình khuyên chân thành bạn chưa nên học lisp. Vì học lisp bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn không thể vừa làm 1 sinh viên giỏi, vừa làm 1 lisper giỏi đâu (Cũng có ngoại lệ nhưng hiếm lắm).
  - Lao vào lisp và mê rồi bạn không có đường ra đâu đó nhé.
  - www.cadviet.com là diễn đàn học lisp hiệu quả nhất

  Cuối cũng hày copy dòng dưới đây vào dòng command line của cad. Món quà (cũng là hàm Autolisp đầu tiên bạn học) tôi tặng bạn
  (alert "Chúc b\U+1EA1n s\U+1EDBm khám phá nh\U+1EEFng tuy\U+1EC7t v\U+1EDDi c\U+1EE7a Lisp")

  Học hoài vẫn dốt

 8. #8
  Sinh viên năm nhất naruto179's Avatar
  Join Date
  27/12/08
  Posts
  31

  Default

  Thanks vì lời khuyên chân thành.Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Similar Threads

 1. Hướng dẫn sử dụng mã Lisp
  By intefor in forum Lập trình ứng dụng
  Replies: 1
  Last Post: 16/10/12, 10:23 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 13/07/12, 09:37 PM
 3. Xin lisp xuất cao độ
  By tvkill in forum Đồ án Thiết kế đường
  Replies: 3
  Last Post: 29/05/12, 09:45 AM
 4. 32 kiểu auto lisp sử dụng trong autocad
  By truongsinhvtco in forum E-Hospital
  Replies: 37
  Last Post: 20/10/11, 11:26 PM
 5. Replies: 17
  Last Post: 15/08/11, 05:28 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •