Mình đang làm ĐA:XD CẦU GIÀN THÉP
Mình chưa có ĐA để tham khảo,anh em nào giúp mình với,mình đang rất cần...
mail: thethanh.nguyen1988@gmail.com
Chân thành cảm ơn trước hen !!!