Em đang làm DATN, em tìm cống định hình 1.8m ; 2m băng đường nhưng không có. mong các anh giúp em với. em đang cần gấp lắm.
cảm ơn các anh chị nhiều.