anh nào có DA cầu BTCT ƯST có khổ càu 8+2x1 cho em xin với. em đang cần để tham khảo