mong các thầy trong khoa bổ sung thêm môn KHAI THÁC VÀ THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG cho phòng đào tạo trong dịp hè này giúp các em được nhận bằng tốt nghiệp đúng hạn vì nhu cầu học cũng nhiều có đưa danh sách học trong kì vừa rồi.chúng em chân thành cảm ơn.