các anh chị cho mình hỏi, trong dự toán công trình của chương trình 135 có một phần là: chi phí tư vấn khác có hệ số (1,5%).
anh chị nào biết chi phí tư vấn khác là bao gồm những công việc nào? theo như hướng dẫn thông tư:02/2010...
anh chị nào biết thì trả lời giúp mình nhé !!
thanks !!