Chào cả nhà, em đang thi công cầu, trong quá trình thi công có sử dụng tới 3 cọc khoan nhồi D1000 phục vụ thi công.
Em chưa rõ lắm cách đốn hạ, thanh thải lòng sông các cọc này.
Anh chị nào biết chỉ em với.
Cọc khoan nhồi này thi công dưới nước.
Hay ai có ý tưởng thì gợi ý cho mình.
Cảm ơn cả nhà.