Xin chào Thầy Cô và các bạn Sinh viên!
Minh đang gặp một vấn đề nhỏ nhưng chưa biết giải quyết thế nào (Lâu quá không đụng vào ... hi hi).
Khi thi công lắp đặt cống D 1500, chiều sâu đào 4m5, sau khi đào đúng cao độ thiết kế để lắp đặt gối cống, dưới gối cống là lớp đệm đá 1x2 15cm (theo thiết kế) và lớp cát tự nhiên có nước ngầm.
Sau khi bơm cạn nước ngầm:
- Lớp cát tự nhiên này có cần phải đầm chặt trước khi đổ lớp đá 1x2 15cm không? Có Quy trình thi công và nghiệm thu nào không?
- Lớp cát này không cần đầm chặt, mà chỉ tạo phẳng và đổ đá 1x2 15cm thôi. Có Quy trình thi công và nghiệm thu nào không?
Xin Các Thầy Cô và các bạn Sinh viên chia sẽ giúp.
Chân thành cám ơn Thầy Cô và các bạn Sinh viên./.