đã đc dùng MO rồi nhập cao độ cũng đc ^^^^^^^^..thầy giáo hướng dẫn mỗi DNDM