Mấy anh chị khóa trước ai có đồ án xây dựng cầu dầm thép liên hợp mố vùi bán lắp ghép thì cho em xin làm đồ án tham khảo ạ. Em xin cảm ơn. Mail của em là ngocan1990@gmail.com