mình cần học gấp môn co kết cấu 2 bạn nào có lớp cho mình học với sdt liên lạc 0976 616 989 mình xin cảm ơn