Xin hỏi mọi người có ai có list để chuyển ( điểm đo sau khi xuất ra từ máy toàn đạt điện tử dạng TXT) sang autocad và list chuyển ngược từ cad sang file TXT không cho em xin vs. Em đang cần gấp, nhờ mọi người giúp đở giùm em, em xim cảm ơn!