có thể gửi cho em qua nguyenduongngoc.bk@gmail.com
em cảm ơn nhiều ạ!