e đang làm thuyết minh cống cho e xin được ko .e đang cần t6 này phải thông rùi mà e ko bít tính ak