Quote Originally Posted by nbc View Post
Chia sẻ với bạn meo_luoi chút chút:

Lu rung sẽ phát huy tác dụng tốt khi vật liệu còn rời rạc, độ chặt chưa cao. Bạn nên đưa lu này vào trước.

Tuy nhiên, nếu lu rung quá nhiều lượt, lớp CPDD của bạn sẽ bị phân tầng (thưc tiễn hiện nay thường "mắc bệnh" này). Theo kinh nghiệm thì bạn không nên lu rung quá 8 - 10 lượt/điểm.

Sau khi kết thúc việc dùng lu rung, tiếp tục lu đến độ chặt yêu cầu bằng lu bánh lốp.
Mục này hơi lâu rồi nhưng Thây ơi cho em hỏi, hiện tại theo TCVN8859:2011 thì người ta nói về công tác lu lèn " sau khi lu sơ bộ xong, sử dụng lu rung 100-120Km hoặc lu lốp có tải trọng bánh 25-40Km để lu tiếp từ 12-20 lượt cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu,..." vậy thì em nên dùng lu rung để lu 12-20 lượt/điểm(không dùng lu lốp)hay nên phối hợp 2 lu thì tôt hơn ạ?