thông báo

để phục vụ tốt công tác bảo vệ đồ án tốt nghiệp,cũng theo thống nhất của anh,em trong nhóm datnthì mỗi người trong nhóm đồ án tốt nghiệp đóng
300 ngàn.
mọi người đóng góp đầy đủ đê đủ kinh phí cho công tác,mong mọi người cố gắng.
Nhóm trưởng nhóm đồ án thu và liên hệ với mình nhé
có gì thắc mắc liên hệ số dt:0975741968