Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới do Đoàn trường tổ chức.
1. festival nữ
- Thời gian: sáng ngày 03 tháng 03 năm 2013
- Nội dung : thi nấu ăn, cắm hoa , trò chơi nhỏ...
- Địa điểm : Tiền sảnh khu A- Trường ĐHBK
2. Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2013
- Thời gian - địa điểm: 07h00 tới 17h00, chủ nhật ngày 10 tháng 03. Tại hội trường F- Trường ĐHBK.
3. Tổ chức lớp cảm tình Đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên 26/3.
- Thời gian: 7h30 đến 11h00 , chủ nhật ngày 17 tháng 03
- Địa Điểm: Khu E- Trường ĐHBK
4. Tổ chức chương trình "Liên hoan tiếng hát sinh viên trường ĐHBK
- Vòng loại:
+ thời gian: 7h-17h00, chủ nhật ngày 17 tháng 03
+ Địa điểm: Hội trường F trường ĐHBK
- Chung kết:
+ Thời gian: 20h00, chủ nhật ngày 24 tháng 03
+ Địa điểm: Sân khấu ngoài trời - Hội trại 26/03
5. Tổ chức cuộc thi " Việt Nam- Đất nước - Con người".
- Hình thức: Bằng hình thức SÂN KHẤU HÓA, hội thi đề cập đến các kiến thức Địa lý, lịch sử, văn hóa Việt Nam.
- Vòng loại:
+ Thời gian: 19h00, Thứ năm, ngày 14 tháng 03
+ Địa điểm: Hội trường F trường ĐHBK
- Chung kết:
+ Thời gian: 19h30, Thứ bảy, ngày 23 tháng 03
+ Địa điểm: Sân khấu ngoài trời - Hội trại 26/03
6. Tổ chức hội trại 26/03
- Thời gian: Vào 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 03 năm 2013.
- Địa điểm: Công viên 29 tháng 03 Thành phố Đà Nẵng.