Nhóm 91 (đồ án tăng cường) Thầy Phương, bạn nào chưa có nhóm liên hệ mình lập nhóm 2 người với nhe. Thầy không giao đồ án cho 1 người. sdt liên hệ 0906119006