Mình làm trộn thư từ file nguồn excel nhưng không hiểu tại sao sang bên file word thì định dạng của phần trộn thư bi thay đôi như:
1.file nguồn là chữ thường nhưng khi sang bên file word thành chữ hoa;
2.file nguồn có định dạng chữ là 13 nhưng khi sang bên file word thành cỡ chữ 14.

Anh em nào có biết xin chỉ giáo,Xin chân thành cám ơn