chào các bạn, ai có thể dịch giúp mình câu này với: "Xin lỗi em, anh thích em nhưng anh chỉ là thằng xây dựng cầu đường. Anh không hợp với cá tính của em càng không dám nghĩ tới tương lai lâu dài với em. Chúc em mợi điều tốt đẹp nhất" chân thành cảm ơn mọi người!