Loa! Loa! Loa....
Loa! Loa ! Loa!!!!


Chiềng làng chiềng chạ
Thượng Hạ Tây Đông
Sinh viên Sinh viên
Ai muốn Lập Nghiệp???
Xin mời vô đây! ^^
Loa! Loa! Loa! Loa......


Xin mời các bạn tham gia Tọa Đàm Khởi Sự và Kinh Doanh và Lập Nghiệp tại trường Kinh Tế Quốc Dân lúc 18h Thứ 2 ngày 23/4 tại Nhà Văn Hóa Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Xem thông tin tại
đâyn!