anh em nào có phần mềm tra gửi cho mình với mail: dungmctt@gmail.com
tks!!