Cần xin tiêu chuẩn: 14TCN 110-1999 Thành phần khối lượng Khảo sát Địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi, bạn nào có cho mình xin gủi theo mail của mình:
Trần Tiến Nam
Mail : tiennam.utc@gmail.com

Chân thành cảm ơn và mong sự gúp đỡ của các bạn.