Em chào thầy ạ, theo như lịch thì sinh viên khóa 08 làm đồ án tốt nghiệp kỳ 2:2012-2013 sẽ bảo vệ đồ án vào ngày 24-5-26-27/6.
Em xin hỏi thầy kế hoạch phân phòng cụ thể như thế nào để khóa 08 chuẩn bị ạ. Em xin cảm ơn thầy ạ.