Thông báo lịch các lớp hè 2013.
Thông báo đổi lịch thông đồ án lớp ĐA XD nền đường: Do trùng kế hoạch tuyển sinh đợt 3 của Đại học Đà Nẵng tại trường Đại học bách khoa nên các lớp ĐA Xây dựng nền đường đổi từ ngày 16/7 sang 8h00 ngày 17/7/2013.