các a, chị ơi. cho e xin đồ án tốt nghiệp đường để tham khảo với, e cảm ơn .