Quote Originally Posted by hoaisanam View Post
Đem đi kiểm định . Người ta sẽ kiểm tra 5 vị trí bọt thủy ( ở giữa và 4 vị trí bọt thủy tiếp xúc với vòng tròn sai phân. Bạn không nên tự chỉnh vì sẽ không đúng quy trình .
Anh có biết cách điều chỉnh lại máy ko ạ. chỉ cho em với