Do nhu cầu công việc, Mình muôn học 3DSMAX (làm mô hình 3D).
Không biết tại Đà Nẵng, trung tâm/thầy nào có mở lớp.
Lên google tìm thì thấy có một số địa chỉ, nhưng mình xin được mọi người tư vấn để tìm được địa điểm học tốt nhất.
Chỉ sợ đến học mấy trung tâm, giáo viên chỉ lệnh ni lệnh kia rồi cho nghỉ thì ở nhà tải tài liệu đọc - mò còn sướng hơn.
Mong được giúp. Cảm ơn!