Các bạn có ai biết hoặc có ai đang học lớp thiết kế cầu thép nào không cho mình biết mình đăng kí học môn đồ án với! mình đang nợ môn đó! cảm ơn