Mình là cựu sinh viên khoa cầu đường Khóa 06, hiện đang có 1 bộ sách (gồm 5 năm học)bao gồm: các Tài liệu chuyên ngành xây dựng cầu đường, sách học các môn cơ sở sẽ tặng free cho 1 bạn với điều kiện như sau:
1. Là sinh viên hiện đang học tại Khoa XD cầu đường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
2. Sẽ tặng cho bạn nào nếu liên hệ mình trước qua số moblie: 0979.501.505 (không nhận tin nhắn)
Chúc các bạn học tốt!