Có bạn nào từng làm đồ án đường 2 về Thiết kế mặt đường bê tông xi măng cốt thép ko?
Cho mình xin tiêu chuẩn và bản mẫu được ko?
Mail mình là trinhxuanvanle@gmail.com .
mình cám ơn nhiều


Có bạn nào từng làm đồ án đường 2 về Thiết kế mặt đường bê tông xi măng cốt thép ko?
Cho mình xin tiêu chuẩn và bản mẫu được ko?
Mail mình là trinhxuanvanle@gmail.com .
mình cám ơn nhiều

Có bạn nào từng làm đồ án đường 2 về Thiết kế mặt đường bê tông xi măng cốt thép ko?
Cho mình xin tiêu chuẩn và bản mẫu được ko?
Mail mình là trinhxuanvanle@gmail.com .
mình cám ơn nhiều

Có bạn nào từng làm đồ án đường 2 về Thiết kế mặt đường bê tông xi măng cốt thép ko?
Cho mình xin tiêu chuẩn và bản mẫu được ko?
Mail mình là trinhxuanvanle@gmail.com .
mình cám ơn nhiều