Em đang làm đồ án bê tông 1, xem ở trong 2 cuốn hướng dẫn sàn sườn, 1 của võ bá tầm, với 1 của trường đại học xây dựng, thì khi người ta tính ra diện tích cốt thép cần dùng là As
trong khi đó lựa chọn cốt thép lại có diện tích là Asc
theo em nghĩ thì Asc phải >= As
nhưng trong một số chỗ thì người ta lại cho phép chọn Asc < As một khoảng nhỏ
như vậy cho em hỏi là :

1. tại sao lại có chuyện Asc < As , như vậy có nguy hiểm ko
2. nếu cho phép Asc<As thì khoảng nhỏ hơn đó như thế nào là cho phép