Xin chào mọi người ! Mọi người ai có bản vẽ biện pháp thi công đào và đắp trả hố móng cho mình xin với.Cảm ơn mọi người!