Hiện mình đang làm đồ án tốt nghiệp cầu khung, mà mình chưa có đồ án mẫu (TM+BV), mọi người ở diễn đàn ai có post lên mình cho với mình cảm ơn nhiều!!!