Mấy anh chị có đồ án cũ Xây dụng cầu theo pp đà giáo di động MSS ko gửi cho em tham khảo với
mail của em : ndk2204@gmail.com
thanks..