Chào tất cả mợi người, bác nào có bản vẽ định hình cống hộp 2x3x2 hoặc 2x3x3, cho em xin với. Loay hoay tìm mãi mà không thấy.
Xin cảm ơn! Chúc mọi người sức khỏe!