Mọi người có thể cho em hỏi mấy câu được không ạ
1. khi mình tính toán lưu lượng qua cống, mà bình đồ đã vẽ sẵn suối (hoặc sông) tại các vị trí tụ thủy rồi, thì mình có phải kéo dài nó ra nữa không, vì em thấy nó hơi ngắn mà em nghĩ nó còn kéo dài nữa

2. Cơ sở để phân biệt sông hay suối là gì
thầy nói là đường nào dài thì là suối còn ngắn thì là sông
nhưng em nghĩ là phải dựa vào lưu lượng của nó thì là chính xác
còn không thì tương đối đường nào dài (tính từ chỗ bắt đầu đến tuyến) và có diện tích lưu vực càng lớn thì sẽ thiên về sông, ngược lại là suối