Các anh chị và thầy cô trong nhóm ai có cho mình xin bản vẽ bố trí cốt thép cọc khoan nhồi D=800,mình đang cần gấp,cảm ơn mọi người nhiều.