Mình có lớp kỹ năng này hay lắm .Tập hợp những người có trải nghiệm thực tế đi làm để dạy cho các bạn những kỹ xảo giao tiếp và ứng xử mong các bạn đọc và tham gia khóa học trường đời này1379396_468581496607337_1421141708_n.jpg