Học hệ vừa học vừa làm ở trường mình thì có khác thế nào với hệ chính quy:
-chương trình học có giống như hệ chính quy không
-làm sao để đăng kí các môn học được
-đăng kí học ghép với hệ chính quy được không
-từ hệ chính quy chuyển sang hệ vhvl thì những môn dưới 5 đều phải học lại cho đạt 5 đúng không vậy
Mong mọi người trả lời giùm mình và có kinh nghiệm gì học ở hệ vhvl thì chia sẻ giúp đỡ cho mình với,chân thành cảm ơn