Ai có file tính toan trụ cầu của câu dầm liên tục không cho mình xin với.
mail mình là: namvn007@gmail.com
Cảm ơn mọi người trước nhá