Em có một số thắc mắc sau xin thầy Nguyễn Biên Cương và mọi người giúp đỡ:
+ Khi nào thì thiết kế bậc nước, chiều dài rãnh đỉnh bao nhiêu thì phải thiết kế bậc nước thu nước về rãnh dọc,
+ Khoảng cách giữa các bậc nước là bao nhiêu?
E đang thiết kế một tuyến đường có chiều dài rãnh đỉnh khoảng 150m, nước chảy về 1 bên. chiều cao đào trung bình khoảng 10 m. nền đất taluy tự nhiên ổn định. Vậy em có cần bố trí bậc nước thu nước về rãnh dọc ko ạ? và nếu thiết kế bậc nước thì khoảng cách giữa các bậc nước là bao nhiêu ạ. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe