Bác nào biết cho mình hỏi quy định về số điểm đo/1km trong thí nghiệm đo Edh theo 8861-2011, mình cũng xem các tiêu chuẩn cũ và cả 22tcn211-06 cũng không thấy nói rõ.